Kursinformation

  • Vårterminen börjar lördagen den 12 januari och slutar den 5 maj
  • Syskonrabatt på 50 kr per barn.
  • Om man går 2 kurser, rabatt 100/kurs
  • Prova på lektion, vid första lektion, gratis.
  • Lov: Vecka 9 (25 feb - 3 mar), Påsklov: Vecka 16 (15 apr - 21 apr)
  • Varje grupp har sin enhetliga dräkt som ni kan köpa på plats vid första lektionstillfällen. Det gäller nyanmälda eleverna! De gamla har redan.
  • ANMÄLAN är bindande. När vi har fått in anmälan, får du en bekräftelse till din mejladress. Vid varje kursstart krävs ny anmälan.

Föräldrarna får vara med på första och sista lektionen

Skolans lärare är högutbildade med stor pedagogisk erfarenhet Läs mer

BESTÄMMELSE VID AVANMÄLNING görs innan kursstart. Frånvaro efter kursstart berättigar inte till återbetalning av kursavgift. Om du avbryter kursen när den har startat är du skyldig att betala full kursavgift.

För barnbalett gäller samma villkor som för övriga kurser men med undantaget att barn får avboka sig efter 1-3 gånger och då betala för de gånger som varit samt en administrativ avgift på 100 kr. Om du på grund av långvarig sjukdom uteblir från undervisningen och du kan styrka detta med läkarintyg, återbetalar vi kursavgiften för den tid läkarintyget avser. Missad lektion kan du ta igen i en motsvarande grupp.

BETALNING görs på bankgiro S.E.B. 354-8443 eller kontant vid första lektionstillfället. Vi skickar inte ut faktura! Första prova på lektionen är avgiftsfri, därefter måste du betala hela kursavgiften.

Vad förkortningarna betyder:
N/F – nybörjare/fortsättning, F2- fortsättning 2 gånger i veckan,
Avanc/tåsp avancerad/tåspets, ung/vux – ungdom/vuxen

Anhörigas närvaro på lektionen. När det gäller nybörjarelever får anhöriga vara med på första och sista lektionen. BETALNINGSVILKOR Kursavgiften skall vara oss tillhanda senast vid andra lektionstillfället efter kursstart. Vid försenad betalning tilläggs en avgift på 150 kr.