Ändrad betalningsinformation !

Angående Covid-19

Vi följer folkhälsomyndighetens restriktioner och skolan har öppet som vanligt. Vi har ökat hygienkraven, extra noggrant städ varje dag och uppmanar alla våra elever att tvätta händerna med tvål och vatten i minst 30 sekunder innan dem går in till danslokalen. Vi har även handsprit utanför lokalen som eleverna skall använda. Vi uppdaterar informationen löpande.

Kursinformation

- Höstterminen 2021 äger rum den 28:e augusti.

- Höstlov (1-7 november)

- Syskonrabatt på 50 kr per barn.

- Om man går 2 kurser, rabatt 100 kr/kurs

- Prova på lektion, vid första lektion, gratis.

- Varje grupp har sin enhetliga dräkt.

- Uppvisning på Vällingby Teater under december månad, om folkhälsomyndigheten tillåter.

- ANMÄLAN: När vi har fått in anmälan, får du en bekräftelse till din mejladress.

BETALNING görs till

Bankgiro: 5130-1828

SWISH: 1235174842

eller kontant senast vid andra lektionstillfället.

Vi skickar inte ut faktura!

BETALNINGSVILKOR: Kursavgiften skall vara oss tillhanda senast vid andra lektionstillfället efter kursstart. Vid försenad betalning tilläggs en avgift på 150 kr.

Första prova på lektionen är avgiftsfri, därefter måste du betala hela kursavgiften.

Skolans lärare är högutbildade med stor pedagogisk erfarenhet Läs mer

BESTÄMMELSE VID AVANMÄLNING görs innan kursstart. Frånvaro efter kursstart berättigar inte till återbetalning av kursavgift. Om du avbryter kursen när den har startat är du skyldig att betala full kursavgift.

För barnbalett gäller samma villkor som för övriga kurser men med undantaget att barn får avboka sig efter 1-3 gånger och då betala för de gånger som varit samt en administrativ avgift på 100 kr. Om du på grund av långvarig sjukdom uteblir från undervisningen och du kan styrka detta med läkarintyg, återbetalar vi kursavgiften för den tid läkarintyget avser. Missad lektion kan du ta igen i en motsvarande grupp.

Vad förkortningarna betyder:
N/F – nybörjare/fortsättning, F2- fortsättning 2 gånger i veckan,
Avanc/tåsp avancerad/tåspets, ung/vux – ungdom/vuxen

Anhörigas närvaro på lektionen. När det gäller nybörjarelever får anhöriga vara med på första och sista lektionen. (om folkhälsomyndigheten tillåter)