Kursinformation

  • Första Prova-på lektion är gratis. Ange prova-på vid bokning
  • Terminstart HT 2024 äger rum Fredag den 30 augusti
  • Höstlov Måndag 28/10 – Söndag 3/11, inga lektioner
  • Terminen avslutas under december månad, 14 veckor efter kursstart
  • Syskonrabatt på 50 kr per barn. Vid bokning ange kampanjkod: syskon
  • Om man går 2 kurser, rabatt 100 kr/kurs. Vid bokning ange kampanjkod: extrakurs
  • Varje grupp har sin enhetliga dräkt
  • ANMÄLAN: När vi har fått in anmälan, får du en bekräftelse till din mejladress senast 2 veckor innan kursstart.

BETALNINGSVILLKOR:
Kursavgiften skall vara oss tillhanda senast vid andra lektionstillfället efter kursstart. Vid försenad betalning tillkommer tilläggsavgift på 200 kr.

Första prova på lektionen är avgiftsfri, därefter skall hela kursavgiften betalas in.

Skolans lärare är högutbildade med stor pedagogisk erfarenhet Läs mer

BESTÄMMELSE VID AVANMÄLAN görs innan kursstart. Frånvaro efter kursstart berättigar inte till återbetalning av kursavgift. Om du avbryter kursen när den har startat är du skyldig att betala full kursavgift.

För barnbalett gäller samma villkor som för övriga kurser men med undantaget att barn får avboka sig senast inom 3 veckor räknat från kursstart och betala in för de gånger som barnet har varit samt en administrativ avgift på 200 kr. Om du på grund av långvarig sjukdom uteblir från undervisningen och du kan styrka detta med läkarintyg, återbetalar vi kursavgiften för den tid läkarintyget avser. Missad lektion kan du ta igen i en motsvarande grupp i mån av plats.

För att kunna engagera barn i dans, öka danskoncentration och hålla grupper samlade får föräldrar ej närvara inne i salen under danslektioner.

Vad förkortningarna betyder:
N/F – nybörjare/fortsättning, F2- fortsättning 2 gånger i veckan,
Avanc/tåsp avancerad/tåspets, ung/vux – ungdom/vuxen

Har du några frågor?

Tack för ditt meddelande.
Vi återkommer till er så fort vi har bearbetat det.